Fréttir

30 nóv. 2009

Laxaseiðum sleppt án sérstaks eftirlits

Upplýsingum um seiðasleppingar í íslenskar ár hefur ekki verið haldið markvisst saman síðan 1997.

Veiðimálastofnun hefur ekki fengið nákvæmar upplýsingar um sleppingarnar þrátt fyrir að eftir því hafi verið leitað. Fiskistofa segir upplýsingaöflun um sleppingarnar í eðlilegum farvegi.

Guðni Guðbergsson, sviðsstjóri auðlindasviðs Veiðimálastofnunar (VMST), segir að lengi vel hafi stofnunin fengið mjög góðar upplýsingar um seiðasleppingar. Hins vegar hafi lögum verið breytt árið 1997 og eftir það hafi verkefnið lent á vergangi.

Guðni óttast ekki aukna sjúkdómahættu þar sem seiðaeldisstöðvar geti ekki flutt seiði á milli vatnasvæða án tilskilinna leyfa. Eins séu stöðvarnar undir eftirliti dýralækna þegar fiskur er tekinn inn í stöðvarnar og sýni tekin til að greina sjúkdóma. Hann segir að erfðafræðilegi hlutinn sé annað mál.

„Ef menn fara að fikta í slíku, og fara með fisk á milli vatnasvæða, þá má fullyrða að slík inngrip eru óæskileg. Það er því fyrst og síðast út frá þeirri hættu sem menn eru að velta því fyrir sér hvort ekki sé rétt að fylgjast betur með sleppingum seiða en nú er gert," segir Guðni.

Guðni minnist á sleppingar í Rangárnar í þessu sambandi og segir takmarkaða hættu þar á ferðum. Enginn eða lítill laxastofn hafi verið fyrir í ánum þó mjög skiptar skoðanir séu um sleppingar í ár sem eru fyrst og síðast silungsveiðiár. „Hins vegar þarf að fara varlega við að stunda miklar sleppingar þar sem fyrir er náttúrulegur stofn, hvort sem um er að ræða lax eða silung. Eru menn að taka áhættu? Ég held að svarið sé já," segir Guðni.

Árni Ísaksson, forstöðumaður lax- og silungsveiðisviðs Fiskistofu, segir að seiðasleppingar séu háðar fiskræktunaráætlunum sem veiðifélög gera til fimm ára í senn og upplýsingar um sleppingarnar berist stofnuninni í gegnum ársskýrslur þeirra. „Þeir kaupa þessi seiði dýrum dómum úr eldisstöðvum svo það er auðvelt að finna þessar tölur."

Hann telur að upplýsingaöflun um seiðasleppingar séu í eðlilegum farvegi en tekur fram að umræðan um að svo sé ekki hafi orðið til þess að stofnunin ætli að ganga lengra. „Ég reikna með því að við leitum til þeirra sem sleppa í árnar og fáum þessar tölur upp á borðið."

 

Tekið af visir.is


BHA

Til baka

Veiðileyfi

Villa kom upp við að sækja veiðileyfi.